De tien meest giftige stoffen voor uw huisdier

NSAID

Ook wel “niet steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen” genoemd zijn producten die vaak terugkomen bij hondeneigenaars. Meeste mensen kennen wel producten zoals ibuprofen, diclofenac of nurofen. 

Deze NSAID’s worden vaak gebruikt als pijnstiller en zijn vrij verkrijgbaar bij de apotheek. Ibuprofen, bijvoorbeeld, is erg toxisch voor hond en kan verschillende symptomen veroorzaken zoals:

  • Braken
  • Diarree
  • Maagzweren
  • Nierinsufficiëntie

Het is daarom zeer belangrijk om uw dierenarts te verwittigen wanneer uw hond een van deze producten inneemt. Dit geldt ook voor de volgende stoffen dien aan bod gaan komen.

Rattengif

Ook wel “anticoagulerende rodenticiden” genoemd zijn producten die vaak worden gebruikt tegen de bestrijding van ongewillige knaagdieren. 

Opname van deze stoffen kunnen zorgen voor onderhuidse bloeduitstortingen en bloedingen. De effecten treden gewoonlijk op na enkele dagen.

Niet alle rodenticiden zijn anticoagulerend. Het is daarom belangrijk dat wanneer je vermoed dat je hond rattengif heeft gegeten, je zo snel mogelijk je dierenarts verwittigt en als het mogelijk is te vermelden welk soort gif er opgenomen is.

Chocolade

Chocalade bevat een stof genaamd “Theobromine” dat chemisch erg veel lijkt op cafeïne. Hier zijn veel dieren zeer gevoelig aan. Het gehalte aan theobromine varieert naargelang het type chocolade. 

Zelfs een relatief kleine hoeveelheid aan pure chocolade, dat erg rijk is aan theobromine, kan volgende symptomen veroorzaken:

  • Agitatie
  • Overdreven prikkelbaarheid
  • Tremors (stuipen of ongecontroleerd bibberen)
  • Convulsies (braken)
  • Hartproblemen

Wanneer je hebt gemerkt dat je hond chocolade heeft opgegeten, verwittig je zo snel mogelijk uw dierenarts. Het is dan belangrijk om mee te delen hoeveel van de chocolade uw hond heeft gegeten.

Paracetamol

Deze pijnstillers  zijn vrij verkrijgbaar in de apotheken voor de meest uiteenlopende kwaaltjes. Sommige dieren zijn hier zeer gevoelig aan en kunnen al symptomen ontwikkelen bij een kleine hoeveelheid van dit medicijn.

Permethrine

Dit insecticide is vooral aanwezig in bepaalde producten ter behandeling van vlooien bij honden. Katten zijn uitzonderlijk gevoelig aan deze stof, en zelfs een therapeutische dosis voor honden kan dodelijk zijn voor katten.

Sommige “spot-on” producten bevatten zeer geconcentreerde permetrine-oplossingen en kunnen uiterst gevaarlijk zijn voor katten.

Metaldehyde

Deze meestal blauwe of groene korrels worden in de tuin gebruikt ter bestrijding van slakken. De korrels worden vaak opgegeten door nieuwsgierige honden en dit kan convulsies (braken) veroorzaken.

Intoxicatie door deze stof vereist vaak een dagenlange hospitalisatie. Ook bij deze stof is het zeer belangrijk om zo snel mogelijk uw dierenarts te verwittigen als u denkt dat uw hond deze stof heeft ingenomen.

Lelies

Deze bloemen zijn erg giftig voor katten en kunnen nierinsufficiëntie veroorzaken. Het toxische mechanisme is helaas nog niet opgehelderd maar er wordt aangenomen dat bepaalde delen van de planters toxisch zijn voor katten.

Zelfs kortstondige blootstelling aan het stuifmeel is potentieel erg gevaarlijk voor katten.

Druiven en rozijnen

Druiven kunnen erg toxisch zijn. Ook hier is het toxisch mechanisme niet helemaal duidelijk. Maar een opname van druiven kunnen nierinsufficiëntie veroorzaken bij honden en potentieel ook bij andere dieren.

De hoeveelheid die moet worden opgenomen om problemen te veroorzaken lijkt ook erg te variëren bij dier tot dier. Het gebeurt dat honden grote hoeveelheden eten zonder enig effect terwijl andere dieren nierproblemen ontwikkelen na het eten van een handvol druiven of rozijnen.

Batterijen

Meestal zijn het miniatuurbatterijen (knoopcelbatterij), AA of AAA batterijen die betrokken zijn bij intoxicaties van dieren. De meeste batterijen bevatten sterke zuren of basen en de meeste bevatten een aanzienlijk gehalte aan toxische middelen.

Opname van batterijen kan ernstige chemische verwondingen veroorzaken in de muil, de keel en de maag. Dit kan ernstige hinder veroorzaken voor de ademhaling en om te slikken. Indien uw hond batterijen heeft gegeten, verwittig dan uw dierenarts en vermeldt welke soort batterij uw dier heeft ingeslikt.

Adders

De Europese adder is de enige giftige slang in onze contreien. Beten van adders zijn meestal seizoensgebonden, vooral in de lente en de zomer. Adderbeten kunnen bijzonder gevaarlijk zijn, vooral beten in de kop.

Er kan ernstige zwelling optreden, alsook bloedingen en koorts. Dieren kunnen na een beet zelfs in shock gaan. In bepaalde gevallen kunnen ook lever- en nierletsels optreden. Als een dier gebeten wordt door een adder moet het met spoed naar de uw dierenarts gebracht worden.

Conclusie

Wanneer uw dier een van deze stoffen of producten heeft ingenomen of ingeslikt is het zeer belangrijk om uw dierenarts te verwittigen. Hoe sneller u er bij bent, hoe beter we uw dier kunnen verzorgen.

Bij vragen kunt u altijd uw dierenarts contacteren om u adviseren over te mogelijke gevolgen van een intoxicatie door een van deze producten.

U kan altijd ook naar het antigifcentrum bellen voor inlichtingen op het volgende nummer: 070 245 245